Profile

Join date: Oct 19, 2019

About

מנכ"לית, דירקטורית מייסדת עמותת אורי Orifund.org


פיתוח עסקי, ניהול אסטרטגי, שיווק, יזמות, מומחית לשוק הבינלאומי.


בלוגרית, אשת תוכן, פעילה חברתית, מנטורית ומרצה -

יזמות, חדשנות ומגזר שלישי


מלווה יזמים וחברות גלובליות בתהליכי הקמה, פיתוח עסקי וניהול פרויקטים


"מאמינה בעשייה חברתית וחיבור בין קהילות חזקות לחלשות.


באנו לעולם כדי לשנות ולהשפיע. מאמינה באנשים, בעבודה פנימית ובעצמי.


גם מחושך מוחלט אפשר לצאת אל האור- אל תפסיקו להאמין."


linkedin.com/in/ravitshanilevi/

ravitlife.blog
Ravit Levi

Admin
More actions